Scroll to top

Szkolenie 3ds Max

Kurs Autodesk 3ds Max Stopień I obejmuje zapoznanie się z możliwościami programu 3ds Max, konfigurację programu, przestrzeń 3D, posługiwanie się podstawowymi narzędziami, modelowanie brył, nakładanie materiałów, oświetlenie sceny i ustawienia świateł

Czas trwania: 20 godzin

Szczegółowy program szkolenia

1. Środowisko pracy – nawigacja:
• Zapoznanie się z interfejsem użytkownika
• Sposoby pracy z „Panelem komend”
• Wykorzystanie „Paska narzędzi”
• Praca z narzędziami do nawigacji – kostka obrotu / koło sterowania

2. Praca w systemie projektu:
• Zakładanie folderu roboczego
• Omówienie narzędzia „Asset Tracking”
• Sposoby zapisywania i archiwizowania projektu

3. Przygotowanie ustawień programu:
• Ustawienia ogólne
• Ustawienia autozapisu
• Ustawienia rzutni
• Konfiguracja sterownika karty graficznej

4. Praca z obiektami w przestrzeni:
• Menedżer właściwości warstw
• Import obiektów przestrzennych
• Omówienie narzędzi: przesuniecie / obrót / skala / lustro / wyrównanie / lokalizacja punktu obrotu
• Ustawienia dokumentu: jednostki / przyciągania
• Wyszukiwanie obiektów / Tworzenie zespołu obiektów i jego edycja / grupy selekcji

5. Rysowanie i edycja linii:
• Sposoby edycji linii – określanie krzywizny / łączenie punktów

6. Tworzenie geometrii 3D:
• Tworzenie obiektów i ich edycja – narzędzie obracania / narzędzie gięcia / narządzie wyrównywania

7. Modelowanie metodą Low-Poly:
• Edytor siatki – „Edit Poly” – funkcja „Soft Selection”
• Modyfikacja siatki za pomocą wierzchołków, krawędzi i poligonów
• Omówienie narzędzi „Graphite Tools” – wyciagnięcia proste i ukosowanie

8. Tworzenie i nakładanie materiałów:
• Omówienie narzędzi w oknie „Edytora Materiałów”
• Rozmieszczenie materiału na obiekcie – modyfikator UVW Map
• Tworzenie materiału przepuszczającego światło

9. Światła i kamery:
• Omówienie świateł podstawowych
• Ustawianie intensywności świateł i zakresu świecenia
• Ustawianie gęstości i gładkości cieni
• Wstawianie kamer w scenie – ustawianie ogniskowej
• Przygotowanie sceny do renderingu – moduł podstawowy ScanLine

 

TERMIN SZKOLEŃ:

Proszę o kontakt za pomocą formularza